Gymnocalycium riojense v. mirandaense P222
Gymnocalycium riojense v. mirandaense P222